PALETTE – Poola keel

PALETTE töölehed: Õpime lugema (JP1)

Harjutuskilbid JP1. Lugema õppimine on Palette haridussüsteemi 12 harjutuseesmärkide komplekt koos kooliealiste laste keelehariduse ülesannetega. JP 1 kilpides kasutatav harjutuste komplekt võimaldab lastel tutvuda:

 • keerulise ülesehitusega ühesilbiliste sõnade lugemine,
 • sõna lõpetamine täishäälikute abil,
 • keeruliste silpide kahe- ja kolmesilbiliste sõnade loomine,
 • sõnade täiendamine pehmete kaashäälikutega,
 • piltide seostamine sõnadega, mis täpsustavad numbreid ja mitmesuguseid nimisõnu,
 • piltide nimega algavate tähtede eraldamine,
 • silbi mõiste konsolideerimine ja selle positsiooni määramine väljendis,
 • kahe tähemärgi sõnade lugemine,
 • 1- ja kahesilbiliste sõnade lugemine,
 • sõna lõpetamine puuduvate silpidega,
 • 2- ja 3-silbiliste sõnade loomine ning nende ühendamine õigete piltidega,
 • tegevuste nimesid tähistavate sõnade lugemine ja nende ühendamine piltidega,
 • keelemängud – 1-silbiliste sõnade otsimine pikemates sõnades.

PALETTE töölehed: Õpime lugema (JP1)

Harjutuskilbid JP2. Lugema õppimine on Palette haridussüsteemi 12 harjutuseesmärkide komplekt koos kooliealiste laste keelehariduse ülesannetega. See komplekt võimaldab lastel tutvuda:

 • keerulise ülesehitusega ühesilbiliste sõnade lugemine,
 • sõna lõpetamine täishäälikute abil,
 • keeruliste silpide kahe- ja kolmesilbiliste sõnade loomine,
 • sõnade täiendamine pehmete kaashäälikutega,
 • piltide seostamine sõnadega, mis täpsustavad numbreid ja mitmesuguseid nimisõnu,
 • piltide nimega algavate tähtede eraldamine,
 • silpide mõiste konsolideerimine ja positsiooni määramine sõnas,
 • kahe tähemärgi sõnade lugemine,
 • 1- ja kahesilbiliste sõnade lugemine,
 • sõna lõpetamine puuduvate silpidega,
 • 2- ja 3-silbiliste sõnade loomine ning nende ühendamine õigete piltidega,
 • tegevuste nimesid tähistavate sõnade lugemine ja nende ühendamine piltidega,
 • keelemängud – 1-silbiliste sõnade otsimine pikemates sõnades.

%d bloggers like this: